Veilige schoolomgeving

Als school zetten we graag in op verkeersveiligheid rond de school.
We stimuleren kinderen om op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school te komen.
Door in te gaan op initiatieven die ons worden aangeboden door externe organisaties, proberen we bij te dragen tot een veilige schoolomgeving.


Goorbaan is schoolstraat

In een schoolstraat zijn auto’s tijdelijk niet toegelaten aan het begin en het einde van de school. Zo wordt de veiligheid van kinderen en begeleiders die te voet of per fiets naar school komen versterkt en het gebruik van de fiets of stappen aangemoedigd. 


(Foto: Schoolstraat: Goorbaan in Blauberg)


Eerste schoolstraten in Herselt

Om de schoolomgevingen van Ramsel en Blauberg verkeersveiliger te maken voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden er vanaf vandaag in beide Herseltse deeldorpen schoolstraten ingevoerd. Herselt wil inzetten op verkeersveiligheid en het creëren van veilige schoolomgevingen is hierin een belangrijke stap.

In Ramsel is deze gelegen in de Schoolstraat langs Vrije Basisschool De Bolster. In Blauberg komt deze in de Goorbaan langs Vrije Basisschool De Graankorrel, tussen Blauberg-centrum en Goordijk. 

MOBILITEIT    bron: website rtv
27 mei 2020 - 10:07


Octopusschool

Het Octopusplan is een project opgericht vanuit de Voetgangersbeweging vzw dat ernaar streeft dat zoveel mogelijk kinderen op een actieve wijze naar school komen. Hierin staat de Octopus symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-school omgeving. Het Octopusplan helpt scholen en gemeenten om integraal te werken aan verkeersveiligheid en mobiliteit. Zowel ouders, leerkrachten, directie, politie als het gemeentebestuur spelen hierin een cruciale rol.

 

Campagnes

Tussen herfst- en krokusvakantie.
De campagne wil de verdubbeling van het autogebruik in de winter tegengaan en het belang van zichtbaarheid in de donkere winterperiode benadrukken. Leerlingen sparen stickers op een spaarkaart, volle kaarten leveren een beloning op. FLITS teams over Vlaanderen belonen kinderen die te voet of met de fiets op weg zijn naar school.
Tijdens de maand mei.
Parkour zorgt voor beweging in openlucht, binnen en buiten schooltijd. Leerlingen zitten volgens recente onderzoeksresultaten bijna 9 uren per dag stil. Met Parkour stimuleren we beweging en leren de kinderen de schoolomgeving beter kennen om hen zo te motiveren zich duurzaam te verplaatsen.